TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC LẬP ĐÀI LOAN

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG HÁN

 

Viện nghiên cứu phương pháp giảng dạy tiếng Hán  (Graduate Institute of Teaching Chinese as a Foreign/Second Language) được thành lập năm 1995, là một Viện nghiên cứu độc lập thuộc Trường Đại học sư phạm quốc lập Đài Loan.

Viện nghiên cứu phương pháp giảng dạy tiếng Hán được sự ủng hộ và giúp đỡ của các đơn vị hành chính trong và ngoài trường, đồng thời cùng với sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò trong Viện, cho đến nay, Viện đã đạt được rất nhiều thành tựu. Hiện tại Viện có những khoá học như sau:

 

1. Lớp Tiến sỹ (PhD)

    Năm 2003 chiêu sinh khoá đầu tiên, dự kiến mỗi năm chiêu sinh khoảng 6 học sinh Đài Loan và 3 lưu học sinh nước ngoài.

2.   Lớp Thạc sỹ (Master of Arts)

    Mỗi năm chiêu sinh khoảng hơn 20 học sinh Đài Loan và 10 lưu học sinh (bao gồm cả Hoa kiều). Đến tháng 7 năm 2003 đã có hơn 70 học sinh tốt nghiệp.

3. Lớp học phần về giáo dục (Extension Courses)

  Mỗi một học kỳ trường Đại học Sư phạm Đài Loan đều mở những khoá học cấp chứng chỉ học phần giáo dục cho học sinh khoá thạc sỹ.

4. L ớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Hán

  Mỗi một học kỳ mở 1 khoá và có cấp giấy chứng nhận

               

Chi tiết

 

 Bạn muốn biết cụ thể  ?

 Hãy gửi thư cho chúng tôi: tcsl@cc.ntnu.edu.tw