National Taiwan Universitet

Forskarinstitution för undervisning i kinesiska

som ett andra språk

 

                  

                                                                                                                                                                                                                                       

Uppdrag

Befolkningsökningen har gjort att kinesiska språket blivit mer utbrett och är det mest använda  språket i världen. Under åren, med ökad ekonomi och utbildningsutbytet mellan Taiwan och Kina, har det också blivit ett ökat intresse bland världens befolkning att lära sig kinesiska. För att möta den ökade efterfrågan, har institutet Teaching Chinese as a Second Language TCSL, vilket är det första godkända magisterexam program i Taiwan (Republiken av Kina), erbjudit ett program i fältet som undervisar kinesiska som andra språk. Dessutom, TCSL var den första professionella forskarinstitutionen ägnad till studie och undervisning av kinesiska som andra språk sedan 1st augusti 1995. I framtiden, förväntas att TCSL blir en forskningsinstitution för undervisning av kinesiska språket i världen.

         * Att ge studenter möjlighet att undervisa kinesiska i utlandet.

 * Att utveckla kinesiska inhemsk undervisningsmaterial och examinationer för världen. 

  * Att vara viktig person inför framtida teknologi och media

TCSL avdelning ger möjlighet för akademiskt utbildade på högre nivå och med sakkunskaper. Vårt mål är att yrkesmässigt utbilda kompetenta lärare för modern kinesiska i nivåer upp till högskoleundervisning, antingen i hemlandet eller utlandet. Vi erbjuder också rigorös utbildning i de områden för modern kinesiska lingvistik, kinesiska språk pedagogik och kinesiska språk undervisningsmaterial av alla slags media. Kurser om Kinas litteratur och kultur ingår även i detta program.

 

 Behörighetskrav

Studenter i TCSL måste ha fullgjort sin magisteruppsats och klarat ett muntligt prov för att få sin magisterexamen. En av följande fält kan väljas till uppsats, Kinesiska språk pedagogik, kinesisk lingvistik och undervisningsmaterial i kinesiska språket (inklusive multimedia). Uppsatsen kan skrivas på kinesiska eller engelska.

 

 Fakultet

Fakultet består av fem medlemmar på heltid samt några associerade deltid fakultet medlemmar. TCSL har också stöd av fakultet medlemmar och även deras kurs erbjudande från andra avdelningar i humanistiska fakulteten av National Taiwan Universitet. Stöd kommer även från engelska-, kinesiska-, historia- och geografi avdelningar.

                Personal

l          Hsin, Shih-Chang

l          Teng, Shou-Hsin

l          Yeh, Teh-Ming

l          Tseng, Chin-Chin

l          Chen, Jyun-Gwang

l          Lin, Hsiu-Hui

l          Shi, Yu-Hui

l          Yao, Rong-Song

l          Huang, Pei-Rong

                                                                                                                                                                                                                .

Prof. Hsin, Shih-Chang      Professor och ordförande för institution av kinesiska som andra språk,

National Taiwan Universitet.

Examen                               Filosofie doktor, undervisningssystems teknologi, utbildningsforskning, metodologi (tillvalsämne), Indiana Universitet, Bloomington.

Erfarenhet                          Professor på National Taiwan Universitet.

Specialitet                           Datorbaserad språk inlärning,

                                            instruktionsdesign och kvalitativ,

                                            undersöknings metodologi.

Kursunderviningar             Kinesiska språk instruktionsdesign,

                                            media och kinesisk språk undervisning,

                                            datorbiträde i undervisning på kinesiska,

                                            information procession på kinesiska,

                                            forskarmetodologi,

                                            kinesisk språk undervisningsutspridning och beskattning.

                                                                                                                                                                                                          .

Prof. Teng, Shou-Shin

Examen                               Filosofie doktor, Californias universitet, Berkeley.

Erfarenhet                          Professor i kinesiska, Massachusetts universitet, Amherst.

Specialitet                           Kinesiska lingvistik syntaktisk,

                                            kinesisk språkbyggnad,

                                            kinesisk grammatik,

                                            kinesisk pedagogik.

Kursunderviningar             Kinesisk lingvistik,

                                            kinesisk syntaktisk språkbyggnad,

                                            kinesisk pedagogisk grammatik,

                                            semantik.

                                                                                                                                                                                                                                          .

Prof. Yeh, Teh-Ming

Examen                               M.A. lingvistik, San Diego stats univesitet

Erfarenhet                          Handledare, mandarin utbildningscentrum, National Taiwan Universitet

Specialitet                           Studier i fonetisk undervisning på kinesiska,

                                            syntaktisk kinesisk språkbyggnad,

                                            kinesiska språk undervisningsmetoder och utbildning och tillämpning av språk, metodologi av TCSL (kinesiska som andra språk).

Kursunderviningar             Kinesiska fonologi,

                                            tvåspråkig undervisning,

                                            kognitiv kinesisk läsning,

                                            kinesisk språk undervisningsmetod och material,

                                            studier i fonetisk undervisning på kinesiska,

                                            praktik i mandarin uttal pedagogik,

                                            kinesiska språk undervisningspraktik.

 

                                                                                                                                                                                            .

Docent Tseng, Chin-Chin

Examen                               Filosofie doktor, lingvistik, Hawaiis universitet i Manoa.

Erfarenhet                          Universitetslektor, lingvistik avdelning, Hawaiis universitet i Manoa.

Specialitet                           Internationellt språk,

                                            andra språks förvärvande,

                                            fonetik,

                                            taiwanesisk lingvistik,

                                            studier i språk och kultur.

Kursunderviningar             Kinesisk akustisk fonetik,

                                            studier i språk och kultur,

                                            kinesiska dialekter undervisningsmetod och material,

                                            andra språks förvärvande.

                                                                                                                                                                                                                      .

Docent Chen, Juyn-Gwang

Examen                               Filosofie doktor, utbildningslingvistik, Pennsylvania, U.S.A.

Erfarenhet                          Högskolelektor, kinesisk kultur universitet.

Specialitet                           Andra språks förvärvande,

                                            psykolingvistik,

                                            diskurs och felaktighet analys,

                                            diskurs analys.

Kursunderviningar             Psykolingvistik,

                                            diskurs och felaktighet analys,

                                            kinesiska språk undervisningspraktik.

                                            Seminarium på kinesiska, undervisningsmetodologi,

                                            andra språks förvärvande.

                                                                                                                                                                                                                                .

Högskolelektor Lin, Hsiu-Huei

Examen                              Ed. doktor, tillämpad lingvistik.

Erfarenhet                          Högskolelektor, National Taiwan Universitet.

Specialitet                           Kinesisk pedagogik,

                                            kinesisk pragmatik

                                            prov och värdering,

                                            undervisning i läsning och konversation,

                                            textbok kompilation,

                                            media, kultur och filmer,

                                            utlandskinesisk litteratur.

Kursunderviningar             Kinesiska språk undervisningsmetod och material,

                                            planering och förvaltning för språkscentrum,

                                            undervisning i konversation i TCSL,

                                            undervisning i läsning i TCSL,

                                            textbok värdering och kompilation i TCSL,

                                            utlandskinesisk litteratur, kultur och film,

                                            media och språk undervisning (språk, media kultur och filmer).

                                                                                                                                                                                                         .

Assistent Shi, Yu-Hui

Examen                              Filosofie doktor lingvistik, Cornells universitet.

Erfarenhet                          Professor, National Taiwan Universitet.

Specialitet                           Lingvistik, engelska pedagogik.

Kursunderviningar             Språksociologi.

                                                                                                                                                                                                                          .

Assistent Yao, Rong-Song

Examen                              Filosofie doktor, kinesisk litteratur, National Taiwan Universitet.

Erfarenhet                          Professor, Nationellt Taiwan Universitet.

Specialitet                           Kinesisk fonologi, lingvistik, kinesisk lexikografi.

Kursunderviningar             Modern kinesisk lexikografi, kinesiskndialektologi,

                                            interaktion mellan Min och Hakka dialekter.

                                                                                                                                                                                                                            .

Assistent Huang, Pei-Rong

Examen                              Filosofie doktor, kinesisk litteratur, National Taiwan Universitet.

Erfarenhet                          Docent, National Taiwan Universitet.

Specialitet                           Etymologi.

Kursunderviningar             Teorier och applikationer på kinesiska tecken.

                                                                                                                                                                                                                         .

 

Studenter

Varje år tar vi emot femton reguljära akademiska studenter och några utländska akademiska studenter till magister program. Sammanlagt är över hundratrettio reguljära och utländska studenter engagerade i sina magisterexamen i olika stadier av kursarbete.

 

 

Resurser

Våra faciliteter omfattar:

- föresläsningssal

- bibliotek

- datasalar (7datorer med 3 skrivare och en skanner)

        - redskapssal

- 3 forskarssalar

- förhall

För enkelt tillträde till informationen är varje dator ansluten till Internet och vi uppgraderar ständigt våra dator system till den senaste programvaran för att erbjuda våra studenter de bästa tillgängliga verktygen. I vårt bibliotek finns det ett stort urval av studiematerial, i vilket ingår både kinesiska och engelska böcker, nyhetsbrev på engelska och kinesiska och våra studenters uppsatser.

 

 

Akademisk aktivitet

Under hela året inbjuder vi kända lärare för seminarier och akademisk kommitté+h. Dessutom, studenter kommer att få reguljära föreläsningar och speciella symposier. Vi uppmuntrar även studenter att utanför schema delta i plannering för nationell forskning.

 

 

Workshop

Vi uppmuntrar studenter aktivt delta i hemlandets eller utlandets seminarier. Det senaste seminariet som våra studenter deltog i var år 2002. Dessutom, har vi även kontakt med andra kinesiska undervisnings institut som erbjuder våra studenter praktiserande undervisning.

 

 

Tidskrift

Sedan 1998 publicerar vi “Newsletter of TCLA” som utkommer varannan månad. Detta nyhetsbrev publiceras för att vi snabbt ska kunna dela ut information om nya framåtskridanden och förändringar i  undervisning i kinesiska språket, både i hemlandet och utlandet. Därför är det viktigt att alla studenter lämnar deras e-post adress för att få våra senaste “Newsletter of TCLA”. För ytterliggare information i undervisning av kinesiska erbjuder vi gratis kompletterande information till våra studenter.

 

 

Utlandets undervisning praktik

Under avläggande av examen, skall studenter fullgöra minst 100 timmar praktik i en period om minst sju veckor. Efter avslutad praktik, kan studenten välja en av följande undervisning institutioner som har avtal med vår undervisning praktik.

 

Middlebury College summer Chinese School                                                    

Trinity College

Wesley College                                                                                                                                                                  

Brigham Young University

University of Hawaii at Manoa                                                                                                                                                 

Hamilton College

University of California, Berkeley                                                                                                                             

Oberlin College

Williams College                                                                                                                                                              

Princeton University

Harvard University                                                                                                                                                             

Southern Methodist University, Texas

Indiana University-Bloominton                                                                                                                                         

University of Calfornia-Santa Barbara

Washington and Lee University                                                                                                                                        

University of Colorado-Boulder

University of Missouri-Columbia                                                                                                                                      

University of Montana

Western Washington State University                                                                                                               

University of Wisconsin-Milwaukee

University of Auckland, New Zealand                                                                                                      

University of Heidelberg

Oxford University                                                                                                                                                            

Leiden University

Och många fler…

Allmänt, vi brukar skicka 10 till 15 studenter till utomlands för att praktisera undervisning. Detta avancerade program kombineras både teoretisk och praktisk undervisning, som kan vara en period mellan två till tolv månader.

 

Hur ansöker man­?

Behörighetskrav

l          Doktorandprogram: utländska studenter med magisterexamen kan ansöka om detta doktorandprogram.

l          Magisterprogram: studenter med akademiska examen från universitet eller någon motsvarande akademiska etablissemang kan ansöka om detta magisterprogram.

 

Ansökningsprocess

Ansökan med följande dokument måste lämnas in senaste 10 mars 2006:

1.      En fullständig ifylld anmälningsblankett

2.      Godkännande om ekonomisk förmåga

3.      Hälsodeklaration (inklusive HIV)

4.      Tre rekommendationsbrev (Ett brev måste från din lärare i kinesiska)

5.      Examensbevis från universitet

6.      Officiell avskrift från universitet eller akademisk skolan (på kinesiska eller engelska)

7.      Studieplan (på kinesiska)

8.      Arbetsplan efter examen (på kinesiska)

9.      Självbiografi och meritförteckning

 

 

Stipendium

l          Universitets stipendier:

NT 8 000 (ca. $235US) per termin

l          Staten stipendier från undervisningsdepartementet

NT15 000 (ca. $450US) per månad för ett år

l          Subventionerad stipendier från undervisningsdepartementet

NT2 500 (ca. $75US) studenten måste arbeta mellan 5 till 7 timmar per vecka under studietiden

 

 

Undervisningsavgift

l          Heltid                                       NT10 690 (ca. $310US) per termin

l          Deltid                                       NT1 470 (ca. $40US) per kurspoäng

 

 

 

Var kan man bo?

l          National Taiwan Universitet har studenthem

Ca. NT14 000 - NT7 000 (ca. $520US) per år

l          Alternativ, utanför Nationellt Taiwan Universitet

Ca. NT5 000 - NT12 000 (ca. $150 - 350US) per månad

Hyreskostnad beror på läge