Podiplomski inštitut za poučevanje kitajščine kot drugega/ tujega jezika

Graduate Institute for Teaching Chinese as a Second Language
 
國立台灣師範大學 華語文教學研究所
 
 
 

Zaradi poglabljanja sodelovanja med Tajvanom in LR Kitajsko na področju ekonomije in izobraževanja se je v svetu začelo naglo povečevati tudi zanimanje za učenje kitajskega jezika, s tem pa je porasla tudi potreba po kvalificiranih predavateljih kitajskega jezika. Kot odgovor na te zahteve je bil pod okriljem NTNU (National Taiwan Normal University) 1. avgusta 1995 ustanovljen Podiplomski inštitut za poučevanje kitajščine kot drugega/tujega jezika, ki je prva tovrstna institucija na Tajvanu. Cilj inštituta je postati raziskovalni inštitut za poučevanje kitajščine v svetu

Univerzitetni magistrski in doktorski program

Cilj študija
Je strokovno usposobiti predavatelje modernega kitajskega jezika za poučevanje jezika na vseh stopnjah tako na domačih kot na tujih univerzah. Program študija temelji na modernem kitajskem jezikoslovju (lingvistiki), didaktiki kitajskega jezika in pisave, kitajski književnosti ter kitajski kulturi.

Predavatelji
Pet rednih in več izrednih predavateljev

 

Vse dodatne informacije in pojasnila dobite na
Institute of Teaching Chinese as a Second Language
National Normal Taiwan University
162, Hoping East Road, sec 1 Taipei 106 TAIWAN
tel : (886) (2) 23 41 98 12
fax : (886) (2) 23 41 97 46
e-mail : tcsl@ntnu.edu.tw